รวมภาพข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาศาลา

06 IMG 0120

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาศาลา"
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตลอดถึงการดำเนินงานด้านต่างๆตามนโยบายที่ได้มอบให้ไว้กับผู้บริหารโรงเรียน และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนพร้อมติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านเขาศาลา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี มีนายวีรพันษ์ พยาบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาศาลา และคณะครูให้การต้อนรับ

07 IMG 0121

 11 IMG 0125

14 IMG 0128

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin