รวมภาพข่าวกิจกรรม

ส่งรองคุณาพิชศน์ที่แม่ฮ่องสอน

IMG 8814

"ส่งรองคุณาพิชศน์ที่แม่ฮ่องสอน"
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และนายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นำคณะ ผอ.กลุ่มต่างๆ บุคลากรสำนักงาน และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ในโอกาสที่เดินทางไปส่งนายคุณาพืชศน์ แซมสีม่วง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไปรักษาการณ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้รับการต้อนรับจาก สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นอย่างดี ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

IMG 8744

 IMG 8745

IMG 8783

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin