รวมภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

IMG 9996

"ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล"
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึก๋๋ษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีนายประคอง บัวปรอท ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึก๋๋ษา เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

IMG 9994

 IMG 0022

IMG 0021

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ

pr_kan2
pr
raka
gallery
จัดทำหลักสูตรทักษะภาษาอังกฤษ

IMG 0148

อ่านเพิ่มเติม...
เคารพธงชาติ

IMG 0146

อ่านเพิ่มเติม...
การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบการรายงานสารเสพติด

IMG 0103

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

IMG 9996

อ่านเพิ่มเติม...
ประเมินอาหารกลางวันที่วัดพังตรุ

IMG 9988

อ่านเพิ่มเติม...
ประเมินอาหารกลางวันที่วัดใหม่เจริญผล

IMG 9946

อ่านเพิ่มเติม...
พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 28/2562

620710 1 01

อ่านเพิ่มเติม...
ส่งรองคุณาพิชศน์ที่แม่ฮ่องสอน

IMG 8814

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin