รวมภาพข่าวกิจกรรม

เตรียม ITA ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

16862 190816 0015

"เตรียม ITA ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล"
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลได้เตรียมความพร้อมในการบริหารเว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อรองรับการประเมินความโปร่งใสภาครัฐ (ITA) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียน จำนวน 29 โรงเรียนเข้าร่วมปฏิบัติการดังกล่าว มี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายในการดำเนินการดังกล่าว ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

16862 190816 0019

16862 190816 0022

16862 190816 0026

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ

pr_kan2
news
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin