รวมภาพข่าวกิจกรรม

ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนของ ร.ร.บ้านห้วยยาง

15 180604 0021

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา

22 IMG 3979

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย

024 IMG 4026

อ่านเพิ่มเติม...

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

23 IMG 3957

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดเขารักษ์ อ.ห้วยกระเจา

01 IMG 3983

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยม ร.ร.ประชาวิทยาคาร

13 IMG 3919

อ่านเพิ่มเติม...

pr_kan2
pr
raka
gallery
ตรวจเยี่ยมการประเมินเพชรเสมากาญจน์2

IMG 0281

อ่านเพิ่มเติม...
ผู้บริหารใหม่ทำ PLC

IMG 0163

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา

16 IMG 0155

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาศาลา

06 IMG 0120

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin