รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

“ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”
แบบทดสอบออนไลน์ โดย สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในฉบับนี้สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะบุคลากรในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในหัวข้อ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อ พัฒนาระบบการเรียนรู้ช่วง Work from home ลองมาทำกันดู ทำผ่านได้รับเกียรติบัตรทาง e-mail ดังภาพ โควต้าได้วันละ 1500 ฉบับ หากเกินระบบจะ off  เชิญทำแบบทดสอบได้ที่ https://forms.gle/GguBryoK2MBzaA848

อ่านคู่มือการเรียนรู้  ได้ที่ http://online.anyflip.com/iybpn/dsti/mobile/index.html

09

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new