รวมข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anit –Corruption Education)

“หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anit –Corruption Education)”
แบบทดสอบออนไลน์ ฉบับที่ 15 ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในหัวข้อ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anit –Corruption Education) เพื่อ พัฒนาระบบการเรียนรู้ช่วง Work from home ลองมาทำกันดู ทำผ่านได้รับเกียรติบัตรทาง e-mail ดังภาพ เชิญทำแบบทดสอบได้ที่ https://forms.gle/RByDrfXzPqSEvjs38

อ่านคู่มือการเรียนรู้  ได้ที่ http://online.anyflip.com/iybpn/cqfb/mobile/index.html

15

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin