รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ download เอกสารที่ใช้ประกอบการอบรมเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โรงเรียนไหนสนใจจะเอาไปใช้ในการพัฒนานักเรียนสามารถ download ได้เลย

ขอเชิญ download เอกสารที่ใช้ประกอบการอบรมเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โรงเรียนไหนสนใจจะเอาไปใช้ในการพัฒนานักเรียนสามารถ download ได้เลย

[ ปกเอกสาร ]

[ เอกสารภาษาไทย ]

[ o_net1ภาษาอังกฤษ ]

[ o_net2ภาษาอังกฤษ ]

[ o_net3ภาษาอังกฤษ ]

[ pretestภาษาอังกฤษ ]

[ posttestภาษาอังกฤษ ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01
obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin