รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามชมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับมอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติในวันที่ 26 และ 27 ธันวาคม 2559

ติดตามชมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับมอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติในวันที่ 26 และ 27 ธันวาคม 2559 ณโรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาคกรุงเทพสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทางสถานนี OBEC TV  โดยสามารถเข้า youtube.com search obectv  หรือ https://youtu.be/lmKvt6p4j1c เวลา 9.00 น. โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01
obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin