รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร พร้อมเปิดระบบให้ครูลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.

training
ลงทะเบียนอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร พร้อมเปิดระบบให้ครูลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

เข้าไปลงทะเบียนคลิก http://training.obec.go.th

pr_kan2
pr_2562
pr
raka
information
service
standard
baby_01
nacc
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin