รวมข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการอบรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560

เอกสารประกอบการอบรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560

[ เอกสารประกอบการอบรม1 ]

เอกสารประกอบการอบรม2 ]

เอกสารประกอบการอบรม3 ]

เอกสารประกอบการอบรม4 ]

เอกสารประกอบการอบรม5 ]

pr_kan2
pr
raka
gallery
ตรวจเยี่ยมการประเมินเพชรเสมากาญจน์2

IMG 0281

อ่านเพิ่มเติม...
ผู้บริหารใหม่ทำ PLC

IMG 0163

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา

16 IMG 0155

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาศาลา

06 IMG 0120

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin