รวมข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการอบรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560

เอกสารประกอบการอบรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560

[ เอกสารประกอบการอบรม1 ]

เอกสารประกอบการอบรม2 ]

เอกสารประกอบการอบรม3 ]

เอกสารประกอบการอบรม4 ]

เอกสารประกอบการอบรม5 ]

pr_kan2
pr_2562
pr
raka
information
service
standard
baby_01
nacc
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin