รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ประเด็นเด่น “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2560 ประจำวันที่ 8 พ.ย. 2560

ประเด็นเด่น “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2560 ประจำวันที่ 8 พ.ย. 2560

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู
ระบบการจัดเก็บข้อมูลของ สพฐ. (MIS)
สาระที่ควรรู้เกี่ยวกับ PISA 2018
Active Learning
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว และการชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง
การสอนภาษาไทยโดยใช้สีประจำอักษร รร.บ้านหนองแก สพป.สระแก้ว เขต1

601107 02

pr_2562
pr_kan2
pr
raka
gallery
พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 21/2562

05 IMG 2762

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดดอนเจดีย์

08 IMG 7526

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านน้อย

190521 0004

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งสมอ

05 IMG 7506

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01
obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin