รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ประเด็นเด่น “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2560 ประจำวันที่ 8 พ.ย. 2560

ประเด็นเด่น “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2560 ประจำวันที่ 8 พ.ย. 2560

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู
ระบบการจัดเก็บข้อมูลของ สพฐ. (MIS)
สาระที่ควรรู้เกี่ยวกับ PISA 2018
Active Learning
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว และการชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง
การสอนภาษาไทยโดยใช้สีประจำอักษร รร.บ้านหนองแก สพป.สระแก้ว เขต1

601107 02