รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในส่วนของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อยู่ในลำดับที่ 37 จาก 225 เขตพื้นที่ ได้รับคะแนนผลการประเมินเป็น 90.09% จากปีที่ผ่านมาได้ 88.25 เพิ่มขึ้น 1.84% ทาง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

[ อ่านรายละเอียด ]

pr_2562
pr_kan2
pr
raka
gallery
พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 21/2562

05 IMG 2762

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดดอนเจดีย์

08 IMG 7526

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านน้อย

190521 0004

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งสมอ

05 IMG 7506

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01
obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin