รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ของดให้บริการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรด้วยระบบเงินสด

ขออภัยในความไม่สะดวก

ด้วยวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ทาง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จะจัดกิจกรรมกีฬาสีของสำนักงาน เป็นเวลา 1 วัน จึงของดให้บริการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรด้วยระบบเงินสด โดยจะเปิดให้บริการในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin