รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference ในหัวข้อ “มอบนโยบายหลักสูตรคูปองครู”

...คูปองครู...
กำหนดประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference ในหัวข้อ “มอบนโยบายหลักสูตรคูปองครู” ตั้งแต่เวลา 09.00 น. วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 โดยออกอากาศสดผ่าน 6 ช่องทาง คือ
1. VDO Conference
2. สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 14
3. สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel)
4. www.obectv.tv
5. www.youtube.com/obectvonline
6. www.facebook.com/obectvonline

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin