รวมข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์(เจ้าคุณทองดำอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บรรยายโดยนางสาวจินตนา สุขสมแดน ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

[ PPTอบรม เขต หลักสูตร 60_ให้ร.ร. ]

ใบงาน ]

ชี้แจงวิทย์ คณิต_สพม. (สสวท) 30 March 2018 ] แก้ไข

ชี้แจงวิทย์ คณิต_สพป. (สสวท) 30 March 2018 ] แก้ไข

เอกสารทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา-สพฐ.-30-มี.ค.-61 ] แก้ไข

[ ชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ ] เพิ่มเติม

pr_kan2
pr
raka
gallery
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin