รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาปริ้นท์เอกสารไปใช้ในการทำประชาพิจารณ์ นโยบาย 12 ข้อ

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาปริ้นท์เอกสารไปใช้ในการทำประชาพิจารณ์ นโยบาย 12 ข้อ ในวันที่ 19 - 20 เมษายน 2561 ได้จากหนังสือในระบบ My Office Kan2 หรือที่

[ คู่มือการดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ]

[ ร่างเครื่องมือ/เกณฑ์การประเมิน นโยบาย ]

pr_kan2
news
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin