รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมทางไกล การสำรวจสภาพการจัดการเรียนการสอน New DLTV

480668

ขอเชิญประชุมทางไกล การสำรวจสภาพการจัดการเรียนการสอน และความต้องการอุปกรณ์ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ (New DLTV) ระดับก่อนประถมศึกษา วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ได้ที่ ช่องทางที่ 1. OBECTV2 ช่องทางที่ 2 คือ www.facebook.com/obectvonline ช่องทางที่ 3 คือ www.youtube.com/obectvonline

pr_2562
pr_kan2
pr
raka
gallery
พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 21/2562

05 IMG 2762

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดดอนเจดีย์

08 IMG 7526

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านน้อย

190521 0004

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งสมอ

05 IMG 7506

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01
obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin