รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมส่งคลิปวีดิโอ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เข้าประกวด

ขอเชิญร่วมส่งคลิปวีดิโอ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 66,000 บาท โดยกรอบแนวคิดของผลงานจะต้องสอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/c8eMf9 ทั้งนี้สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

pr_kan2
pr_2562
pr
raka
information
service
standard
baby_01
nacc
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin