รวมข่าวประชาสัมพันธ์

VDO การประชุมทางไกลโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา การใช้โปรแกรม Thai school lunch

VDO การประชุมทางไกลโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา การใช้โปรแกรม Thai school lunch เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. https://www.youtube.com/watch?v=oZNQPH39-94

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01
obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin