รวมข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 แจ้งขอให้คุณครูที่มีรายชื่อ ดังแนบ ทำเรื่องส่งใช้เงินยืมฯ และขอรับเงินที่ได้ยืมไว้

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 แจ้งขอให้คุณครูที่มีรายชื่อ ดังแนบ ทำเรื่องส่งใช้เงินยืมฯ และขอรับเงินที่ได้ยืมไว้ ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561

[ รายชื่อ ]

pr_kan2
pr_2562
pr
raka
information
service
standard
baby_01
nacc
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin