รวมข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดด้วยสื่อเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนระดับปฐมวัย

สยามอินโนเวชั่นมีเดีย ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนระดับปฐมวัย ตามโครงการ การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดด้วยสื่อเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนระดับปฐมวัย ซึงจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 กันายน 2561  

[ อ่านรายละเอียดเพิ่มเตืม ]

[ ใบสมัคร ]

pr_kan2
pr_2562
pr
raka
information
service
standard
baby_01
nacc
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin