รวมข่าวประชาสัมพันธ์

เกณฑ์การขับเคลื่อนนโยบาย ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ปี 2562

logo 12

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กำหนดเกณฑ์การขับเคลื่อนนโยบาย ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ปี 2562 ดังนี้

เกณฑ์ข้อที่ 1 ]

เกณฑ์ข้อที่ 2 ]

เกณฑ์ข้อที่ 3 ]

เกณฑ์ข้อที่ 4 ]

เกณฑ์ข้อที่ 5 ]

เกณฑ์ข้อที่ 6 ]

เกณฑ์ข้อที่ 7 ]

เกณฑ์ข้อที่ 8 ]

เกณฑ์ข้อที่ 9 ]

เกณฑ์ข้อที่ 10 ]

เกณฑ์ข้อที่ 11 ]

เกณฑ์ข้อที่ 12 ]

pr_kan2
pr
raka
gallery
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin