รวมข่าวประชาสัมพันธ์

download เกียรติบัตร DLTV

download เกียรติบัตร DLTV
...ครูระดับปฐมวัย ดาวน์โหลดได้ที่นี่ "คลิก"

...ครูระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่ "คลิก"

...ครูระดับมัธยมศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่ "คลิก"

...ผู้บริหารสถานศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่  "คลิก"

...บุคลากรของ สพท. ดาวน์โหลดได้ที่ "คลิก"

...ขั้นตอนการค้นหาแบบรวดเร็ว
1. กดปุ่ม clrl+F 
2. พิมพ์ชื่อ-นามสกุล 
3. กด enter

pr_kan2
pr
raka
gallery
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดท่าเรือ

02 IMG 9100

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่ามะกา

14 IMG 9081

อ่านเพิ่มเติม...
พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 25/2562

15 01

อ่านเพิ่มเติม...
ภาคีเครือข่าย คุณภาพเด็กไทย

02 IMG 8369

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin