รวมประกาศ

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.๔ (ส้วม ๔ ที่นั่ง) ,สนามกีฬา ฟ.๑/๔๒

โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.๔ (ส้วม ๔ ที่นั่ง) (๖๐.๑๔.๑๓.๐๒ ),สนามกีฬา ฟ.๑/๔๒ (๓๐.๒๒.๒๖.๐๒ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ รายละเอียดประกาศ ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new