รวมประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูเกษียณอายุราชการเพื่อจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูเกษียณอายุราชการเพื่อจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

[ ประกาศ ]

pr_kan2
pr_2562
pr
raka
information
service
standard
baby_01
nacc
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin