รวมประกาศ

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศรับย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

620326 03

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศรับย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

[ ประกาศ ]

[ หนังสือนำส่งนังสือนำส่ง ]

pr_2562
pr_kan2
pr
raka
gallery
information
service
standard
baby_01
obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin