รวมประกาศ

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

620326 03

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

[ ประกาศ ]

pr_kan2
pr
raka
gallery
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin