รวมข่าวบริการ

เผยแพร่บทคัดย่อ เรื่อง รายงานผลการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

เผยแพร่บทคัดย่อ เรื่อง รายงานผลการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ของ นาย คุณาพิชศน์  แซมสีม่วง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2

[ อ่านรายละเอียด ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin