รวมข่าวบริการ

แผยแพร่เอกสารผลงานทางวิชาการ เรื่องการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง

เอกสารผลงานทางวิชาการประกอบการพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เรื่องการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง ของนางสาวสะใบแพร สอนโสม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

[ อ่านรายละเอียดผลงาน ]

pr_kan2
pr_2562
pr
raka
information
service
standard
baby_01
nacc
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin