รวมข่าวบริการ

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับนางปฏิญญา ผดุงศักดิ์สิริกุล ครู รร.วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ที่ได้สูญเสียสามี

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับนางปฏิญญา ผดุงศักดิ์สิริกุล ครู รร.วัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ที่ได้สูญเสียสามี

ด้วย นายนิยม ผดุงศักดิ์สิริกุล สามีนางปฏิญญา ผดุงศักดิ์สิริกุล ข้าราชการครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ได้เสียชีวิต และมีหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านที่ตะคร้ำเอน และ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมเพลิง ณ เมรุวัดหวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เวลา 16.00 น.

funeral

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin