รวมข่าวบริการ

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับนางจุฑาพร วรรณากาญจน์ ครู รร.บ้านโคราช อ.พนมทวน ที่ได้สูญเสียสามี และนายอิศรา วรรณากาญจน์ ครู รร.บ้านรางกระต่าย อ.ท่ามะกา และนายจามร วรรณากาญจน์ ครู รร.วัดทุ่งสมอ อ.พนมทวน ที่ได้สูญเสียบิดา

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับนางจุฑาพร วรรณากาญจน์ ครู รร.บ้านโคราช อ.พนมทวน ที่ได้สูญเสียสามี และนายอิศรา วรรณากาญจน์ ครู รร.บ้านรางกระต่าย อ.ท่ามะกา และนายจามร วรรณากาญจน์ ครู รร.วัดทุ่งสมอ อ.พนมทวน ที่ได้สูญเสียบิดา
ด้วยนายประกอบ วรรณากาญจน์ สามีของนางจุฑาพร วรรณากาญจน์ ครู รร.บ้านโคราช อ.พนมทวน และบิดาของนายอิศรา วรรณากาญจน์ ครู รร.บ้านรางกระต่าย อ.ท่ามะกา และบิดาของนายจามร วรรณากาญจน์ ครู รร.วัดทุ่งสมอ อ.พนมทวน เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว กำหนดสวดพระอภิธรรม ในระหว่างวันที่ 14- 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 19.30 น. ณ อู่ประกอบเซอร์วิส ท่าพะเนียด (ทางไปลาดหญ้า) อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี และกำหนดประชุมเพลิง ใันวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 น. ณ เมรุ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

funeral

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin