ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เข้าสู่ระบบ kan2ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สิงหาคม 2014
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Latest JEvents
ไม่มีกิจกรรม
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูอำพัน ไชยมงคล ครู ร.ร.บ้านไผ่สี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ที่สูญเสียบิดา

funeral

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูอำพัน ไชยมงคล ครู ร.ร.บ้านไผ่สี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ที่สูญเสียบิดา

ด้วยบิดาคง ศรีเหรา บิดาของครูอำพัน ไชยมงคล ครูโรงเรียนบ้านไผ่สี ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กำหนดการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2556- 4 มกราคม 2557 เวลา 19.30 น. ณ บ้านจรเข้สามพัน หมู่ 5 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 16.00 ณ วัดโพธาราม หรือวัดจรเข้สามพัน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอเรียนเชิญญาติที่เคารพนับถือ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมบำเพ็ญกุศลและร่วมงานพระราชทานเพลิงศพโดยพร้อมเพรียงกัน

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 05 มกราคม 2014 เวลา 12:26 น.)

 
ป้ายโฆษณา
570722_1
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570719_1
อบรมเรื่องเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ เพื่อพัฒนาศักยภาพทีม ICT ของเขตพื้นที่
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570715_1
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 แจกเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570710_1
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดให้มีการคัดเลือกนักเรียนต้นแบบเด็กดีศรีกาญจน์2
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570723_1
3 องค์คณะบุคคล พร้อมผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมมาสัมมนา เข้าศึกษาโครงการชั่งหัวมัน
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570721_1
ประชุมบุคลากรของกลุ่มโรงเรียนยุทธหัตถี พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570717_1
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิค (OBEC e-Office) ระบบงานสารบรรณ
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570715_2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
แจ้งรายชื่อ การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม RS
 
ด่วน.....กำหนดการพีธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ต้นแบบเด็กดี...ศรีกาญจน์ 2 วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

 
ด่วน.....แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินและเชิญประชุมเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
 
ด่วน....ท่านที่เปิดหนังสือราชการ ที่ ศธ 04018/ว2043 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ไม่ได้ใช้ช่องทางนี้แทน

ด่วน....ท่านที่เปิดหนังสือราชการ ที่ ศธ 04018/ว2043 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ไม่ได้ใช้ช่องทางนี้แทน

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูวิชาการ เรื่อง การนำเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในวันเสาร์ ที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ ห้องขสังขละ โรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี รายละเอียดตามหนังสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04018/ว2043 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 คลิกเพื่อ download

 
ด่วน.....การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
 
ป้ายโฆษณา
ร.ร.วัดสาลวนาราม ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ห้องประชุม ค.ส.ล. 1 ชั้น 1 ห้อง
 
ร.ร.วัดสาลวนาราม ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ยกเลิก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ห้องประชุม ค.ส.ล. 1 ชั้น 1 ห้อง
 
ร.ร.วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ 312 ปีงบประมาณ 2557
 
ร.ร.วัดดอนชะเอม หมู่ที่ 1 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกาจ.กาญจนบุรี ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017
 
โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ แบบ 312 ปีงบประมาณ 2557
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

570728

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดอบรม inspiring science ให้แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น new02

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

570117

คณะศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนของสพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

561018

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง Inspiring Science

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

 

561010

นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเครื่องบินพลังยางประเภทร่อนนานและร่อนไกล

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

 

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
แจ้งครูที่เข้ารับการอบรมCEFR สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2557 ทราบ...
 
ด่วน.....โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างประจำในโครงการจ่ายตรงเงินเดือน(P-Obec) ดำเนินการจัดส่งโดยด่วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557
 
โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างประจำในโครงการจ่ายตรงเงินเดือน(P-Obec) ดำเนินการจัดส่งโดยด่วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557
 
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาแผนที่ - เข็มทิศ
 
Download เอกสารการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 6

 
เชิญ Download เอกสารการจัดสอบ NT

 
สพฐ.) ขอเชิญโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมรับชมการแพร่ภาพออกอากาศสดเรื่อง "การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557" ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.05-17.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี
 
แจ้งคณะกรรมการตามคำสั่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่ 16/2557 , 17/2557 , 18/2557 และ 19/2557 ลงวันที่ 16 มกราคม 2557 ให้เตรียมใบสำคัญรับเงินตามแบบที่กำหนด พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อที่ดินแปลงต่อเนื่องพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยที่พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 
เชิญ download สื่อส่งเสริมการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับนายชาญชัย เอี่ยมสุองค์ ครู ร.ร.วัดบ้านทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ที่สูญเสียบิดา
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับครูณัฐสิทธิ์ ชุนสุดา ครู โรงเรียนวัดสาลวนาราม อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ที่สูญเสียบิดา
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับครูบุษรา สนสุทธิ ตำแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร” ที่สูญเสียมารดา
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับนายสมาน สาครเสถียรกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ซึ่งเป็นสามีของนางคณาพร สาครเสถียรกุล ศน.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่สูญเสียบิดา
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนายประยุทธ์ ฟักช้าง อดีตนักการภารโรง ร.ร.วัดบ้านทวน อ.พนมทวน ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ถึงแก่กรรม
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา