iteckan2 01

ทีมงาน admin ของ www.kan2.go.th

  1. นายอุดม  สืบบุก ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
  2. นายเจษฎา ตันธนะ หัวหน้ากลุ่มงานระบบ
  3. นายจามร วรรณากาญจน์ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุน
pr
service
raka
obec_new
เมษายน 2016
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
standard
fin_2558
hotnews
webmaster
phone
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th