ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เข้าสู่ระบบ kan2ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
กรกฎาคม 2014
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Latest JEvents
ไม่มีกิจกรรม
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

570610_1
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในประเพณีเดือนเกิดให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในประเพณีเดือนเกิดให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน โดยได้จัดกิจกรรมขึ้น เมื่อเวลา 09.00 น. วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณระเบียงหน้าอาคารสำนักงาน มีนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นำคณะรอง ผอ. และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

570610_1_05570610_1_07
570610_1_41
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้จากแกลอรีภาพ ]
รายงานโดย
นายอุดม  สืบบุก
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 
ป้ายโฆษณา
570701_3
คณะกรรมการได้ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีศรีตำบล ของ ร.ร.วัดคร้อพนัน
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570701_1
คณะกรรมการได้ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีศรีตำบล ของ ร.ร.วัดห้วยตะเคียน
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570630_1
อบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2557
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570624_1
โครงการจัดการศึกษาเพื่อเสริม ศักภาพและสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นบนฐานการจัดการแบบพหุภาคี
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570702_1
คณะกรรมการได้ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีศรีตำบล ของ ร.ร.วัดหนองพันท้าว
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570701_2
คณะกรรมการได้ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีศรีตำบล ของ ร.ร.วัดดอนขมิ้น
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570630_2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ทำการซักซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับบุคลากรในสำนักงาน
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570627_1
นายปกรณ์ ม่วงเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมบุคลากรของกลุ่มโรงเรียนห้วยสะพาน
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ในวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2557
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อบรมครูปฐมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยให้โรงเรียนที่อยู่ในรุ่นที่ 1 , 2 , 3 และ รุ่นที่ 4
 
ขอเชิญผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับดาวเทียมทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
 
การอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานตามโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2
 
เปลี่ยนแปลงวันและสถานที่โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
 
ป้ายโฆษณา
ร.ร.บ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร” ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา
 
ร.ร.บ้านดอนเขว้า ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
 
ร.ร.บ้านดอนตาลเสี้ยน อ.ท่ามะกา ยกเลิกประกาสเดิม และประกาศสอบราคาการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ใหม่ดังนี้
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
 
ร.ร.บ้านดอนตาลเสี้ยน อ.ท่ามะกา สอบราคาการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

570117

คณะศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนของสพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" new02

อ่านเพิ่มเติม

561018

อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง Inspiring Science

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

 

561010

นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเครื่องบินพลังยางประเภทร่อนนานและร่อนไกล

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

 

560929

กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดอบรมเครื่องร่อนกระดาษพับเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล และประเภทร่อนนาน วันที่ 18 สิงหาคม 2556

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

 

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ด่วน.....โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างประจำในโครงการจ่ายตรงเงินเดือน(P-Obec) ดำเนินการจัดส่งโดยด่วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557
 
โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างประจำในโครงการจ่ายตรงเงินเดือน(P-Obec) ดำเนินการจัดส่งโดยด่วน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557
 
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาแผนที่ - เข็มทิศ
 
Download เอกสารการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 6

 
เชิญ Download เอกสารการจัดสอบ NT

 
สพฐ.) ขอเชิญโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมรับชมการแพร่ภาพออกอากาศสดเรื่อง "การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557" ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.05-17.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี
 
แจ้งคณะกรรมการตามคำสั่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่ 16/2557 , 17/2557 , 18/2557 และ 19/2557 ลงวันที่ 16 มกราคม 2557 ให้เตรียมใบสำคัญรับเงินตามแบบที่กำหนด พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อที่ดินแปลงต่อเนื่องพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยที่พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 
เชิญ download สื่อส่งเสริมการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 
เชิญ download แบบทดสอบความสามารถชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ปีการศึกษา 2555 พร้อมเฉลย

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับนายชาญชัย เอี่ยมสุองค์ ครู ร.ร.วัดบ้านทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ที่สูญเสียบิดา
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับครูณัฐสิทธิ์ ชุนสุดา ครู โรงเรียนวัดสาลวนาราม อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ที่สูญเสียบิดา
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับครูบุษรา สนสุทธิ ตำแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร” ที่สูญเสียมารดา
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับนายสมาน สาครเสถียรกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ซึ่งเป็นสามีของนางคณาพร สาครเสถียรกุล ศน.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่สูญเสียบิดา
 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนายประยุทธ์ ฟักช้าง อดีตนักการภารโรง ร.ร.วัดบ้านทวน อ.พนมทวน ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ถึงแก่กรรม
 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา